Upravit stránku

Prevence rakoviny kůže - včasné vyšetření znamének

PREVENCE

Největší zbraní proti většině onemocnění, mezi kterými se nachází i melanom, je právě prevence – samostatné kontroly 2x ročně, pravidelné kontroly znamének u lékaře, ale i správné chování na sluníčku.

Sluneční záření

V současnosti je možné s jistotou říci, že slunečné záření, citlivá kůže a velké množství znamének (vytvořených převážně díky častému vystavování UV záření v raném dětství) patří mezi faktory, které velmi zvyšují riziko vzniku maligního melanomu. Dalším takovým faktorem je tzv. pozitivní rodinná anamnéza – jedinci, kteří mají pokrevní příbuzné s maligním melanomem. Stejné riziko platí i pro pacienty, kteří nádorem onemocněli dříve.

Sluneční záření se skládá z infračervených paprsků a ultrafialového záření, které rozdělujeme na 3 části: UVA, UVB, a UVC.
Nejkratší vlnovou délku (200 – 290 nm) a tím pádem i největší riziko pro vznik nádorů má právě UVC záření. To ale neprochází přes atmosféru a tak na zem dopadá pouze UVB a UVA záření. UVB záření má kratší vlnovou délku (290 – 320 nm), tím pádem má nižší energii, nižší průnik do kůže i atmosférou, ale zároveň má závažnější biologické účinky než UVA (320 – 400 nm).
UVB záření stimuluje kožní barvivo, díky jemuž se pokožka opálí. Toto záření způsobuje spálení kůže a urychluje vznik kožních nádorů.
UVA záření naopak pozměňuje kvalitu elastinových vláken a způsobuje stárnutí pokožky. Díky jeho vlnové délce se dostává do středu kůže (škáry), kde pozměňuje ona elastinová vlákna a tak kůže pomalu ztrácí svou pružnost a vytváří se kožní vrásky.

Pro vznik maligního nádoru je pravděpodobně nejvýznamnější UVB záření. Souvisí to i s tím, že maligní melanom vzniká spíše u lidí, kteří se v minulosti často spálili na sluníčku, třeba až do vzniku puchýřů.

OCHRANA

Vzhledem k tomu, že opalování může být cílené (na dovolené) nebo součástí nějakého povolání, je potřeba se chránit.

Pobyt na slunci

Nejlepší možná varianta je vyvarovat se pobytu na přímém slunci. Pokud to není možné, je dobré omezit pobyt na slunci od 11. do 15. hodiny, kdy je UVB nejméně filtrováno. V této době je vhodné se pohybovat ve stínu - budov, stromů, či nevycházet vůbec. Pokud dodržíte tuto zásadu, snížíte tak působení slunečního záření až o 50%. Před sluncem se chraňte, i když je pod mrakem.

Opalovací krémy

Opalovací krémy v sobě obsahují ochranné filtry, které pohlcují, rozptylují nebo odrážejí sluneční záření. Intenzita daného ochranného filtru je uváděno pod číslem ochranného faktoru,. Toto číslo udává o kolik může být člověk na slunci déle, než kdyby ochranný krém neměl. Toto pravidlo, ale není zcela přesné, záleží také na typu kůže, intenzitě slunečního záření, ročním období apod. Český národ je spíše světlejší pleti, proto by většina měla užívat opalovací krémy s ochranným faktorem větším jak 20.

Samoopalovací krémy

Pozor na samoopalovací krémy. Sice docílí zhnědnutí pokožky, avšak ne všechny krémy pokožku chrání před slunečním zářením.

Oblečení

Při pobytu na slunci je též dobré používat jako ochranu kůže oděv. Opět dbejte na správný výběr oděvu, protože ne každé oblečení chrání před UV zářením tak dobře. Nejlepší volbou jsou látky prodyšné, většinou tmavé barvy, nebo bavlněné. Řada výrobců oděvů se již zabývá výrobou oděvů přímo s ochranným faktorem.

Ochrana očí

Další nezbytnou částí těla, která je potřeba chránit jsou oči, proto používejte vhodné ochranné brýle proti slunci. Při výběru správných brýlí se ujistěte, že obsahují certifikovaný UV filtr, nejlépe z optiky. Nezbytnou součástí je i pokrývka hlavy.

Je důležité chránit se proti slunci nejen u moře na dovolené, ale i při výstupu do hor, kdy je, se zvyšující se nadmořskou výškou, kůže postupně vystavována větším dávkám UVB záření. Odborníci se shodují, že je vhodné používat ochranný faktor 15 i při běžném fungování ve městě.